Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 29. května 2024 Ing. Josefu Hronovi in memoriam ocenění za jeho organizaci a řízení pobočky ČES v Táboře.