Projekt ESF CR – OP LZZ EMC

  • Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility
  • Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost