Ocenění

Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 12. června 2023 doc. Ing. Pateru Bačovi, Ph.D. ocenění za jeho celoživotní činnost v oboru chemických zdrojů elektrické energie.

 

 

 

Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 5. dubna 2023 Ivanu Uhlířovi ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky v letectví a organiozaci mikrovlnných seminářů.

 

Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 5. dubna 2023 prof. Ing. Janu Macháčovi, DrSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky, řízení ČES a odborné skupiny Mikrovlnná technika.

 

Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 26. března 2015 Ing. Jaroslavu Němcovi ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.

 

Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 11. listopadu 2014 Ing. Hynku Přikrylovi, CSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů.