Posláním Společnosti je účelné uspokojování individuálních a skupinových odborných zájmů o elektrotechniku. Společnost přispívá svou činností k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity ve využívání aktuálních poznatků v oboru, podporuje rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráce mezi odborníky, vytváří podmínky pro zvyšování zájmu mladých odborníků o obor a o aktivní činnost ve Společnosti.

Více informací o poslání a formě činnosti České elektrotechnické společnosti, z. s., lze nalézt v jejích stanovách (členství ve Společnosti viz Článek 4.2, individuální přihláška do Společnosti ke stažení ve formátech DOC a PDF).

 


Novinky a události (starší novinky v sekci Archiv novinek):

Doc. Ing. Petru Bačovi, Ph.D. bylo uděleno ocenění za celoživotní činnost v oboru chemických zdrojů elektrické energie

Udělena dvě nová Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky (prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. a Ivan Uhlíř)

58. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku (29. 5. 2024)

 


Česká elektrotechnická společnost, z. s. je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.