Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 29. května 2024 Doc. Ing. Jiřímu Masopustovi, CSc.  ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.