Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 26. března 2015 Ing. Jaroslavu Němcovi ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.