Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 5. dubna 2023 Ivanu Uhlířovi ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky v letectví a organiozaci mikrovlnných seminářů.