Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 5. dubna 2023 prof. Ing. Janu Macháčovi, DrSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky, řízení ČES a odborné skupiny Mikrovlnná technika.