Ocenění udělená Českým svazem vědeckotechnických společností

U příležitosti 20. výročí založení Českého svazu vědeckotechnických společností udělilo předsednictvo ČSVTS dne 17. března 2010 Čestné uznání Ing. Františku Steinerovi.