Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 26. června 2012 Ing. Jiřímu Pýchovi ocenění za jeho celoživotní činnost v oblasti elektrických pohonů.