Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 22. prosince 2010 Prof. Ing. Jiřímu Pavelkovi, DrSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů a práci pro Českou elektrotechnickou společnost.