Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 20. května 2009 Ing. Josefu Zvolánkovi, CSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.