Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 11. června 2008 prof. Ing. Václavu Tyslovi, DrSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.