Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 11. června 2008 prof. Ing. Jaroslavu Vokurkovi, DrSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.