Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 12. června 2007 prof. Ing. Lumíru Kulemu, CSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů.