Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 12. června 2007 Ing. Františku Steinerovi ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů.