Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 7. března 2007 Ing. Františku Jelínkovi, CSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.