Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 7. září 2006 Ing. Dominiku Kupčákovi, CSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.