Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 24. listopadu 2010 Ing. Josefu Kučerovi ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky.