Pozvánka na shromáždění členů České elektrotechnické společnosti, z.s.

(pozvánka ke stažení jako PDF)

Datum konání: středa 14.9.2022 od 16:00 hod, registrace od 15:30
předpokládané ukončení 18:00 hod.

Místo konání: Praha 1, Novotného Lávka 5 (viz mapa), místnost č. 318

Program schůze:
1. Zahájení
2. Volba pracovního předsednictva, návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti společnosti
4. Zpráva o hospodaření společnosti
5. Zpráva revizní skupiny
6. Členské záležitosti
7. Volba výboru ČES a revizní skupiny
8. Schválení usnesení a závěr

Ke každému bodu proběhne diskuze.

Těšíme se na setkání s Vámi na tomto shromáždění.

S pozdravem Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc.
předseda ČES